„Niepodległość przyszła z Podgórza”

Grupa uczniów wraz ze sztandarem XLIII Liceum Ogólnokształcącego brała udział w uroczystościach 105 rocznicy wyzwolenia Miasta Krakowa spod władzy zaborczej na Placu Niepodległości na Krakowskim Podgórzu.

Uroczystość na placu Niepodległości, rozpoczęta o godzinie 11.00 dźwiękami hejnału, w obecności przedstawicieli władz miasta i dzielnicy XIII Podgórze.W uroczystościach swój udział wzięły grupy rekonstrukcyjne, harcerze oraz młodzież ze szkół na terenie Podgórza. Uroczystość na placu Niepodległości, pod powiewającą nad nim biało-czerwoną flagą, została uwieńczona wspólnym śpiewaniem patriotycznych pieśni i żołnierskich piosenek.