W Turcji istnieje wiele zasad kultury i dobrego wychowania, które wartoprzestrzegać podczas podróży po tym kraju. Oto kilka przykładów:

Wymóg zakrywania się do meczetu: Przed wejściem do meczetu, zarówno mężczyźni,
jak i kobiety powinni przykryć ramiona, kolana i głowę. To ważne, aby wykazać szacunek

wobec tego miejsca sakralnego.

Szacunek dla muzułmańskich świąt: W Turcji obchodzone są różne muzułmańskie święta,
takie jak Ramadan. Warto wykazać szacunek wobec tych tradycji i unikać zachowań,
które mogą być uznane za nieodpowiednie w okresie religijnych obchodów.
Unikanie alkoholu: W wielu miejscach w Turcji spożycie alkoholu jest ograniczone
lub nieakceptowane. Warto zachować umiar i szanować lokalne zwyczaje w tej kwestii.
Skromny strój: W Turcji warto ubierać się stosownie, zwłaszcza w miejscach publicznych.
Szczególnie kobiety powinny unikać zbyt odkrywających strojów, aby nie obrazić

miejscowych mieszkańców.

Zakładanie butów w odpowiednich miejscach: W Turcji istnieje zwyczaj zdejmowania
butów przed wejściem do domu, meczetu lub innych miejsc. Warto to szanować

i postępować zgodnie z lokalnymi zwyczajami.

Pozdrowienie i szacunek wobec starszych osób: W kulturze tureckiej szanuje się
starszych ludzi. Warto pozdrawiać ich serdecznie i okazywać szacunek, np. przez użycie

formy grzecznościowej w języku tureckim.

Unikanie publicznego pokazywania uczuć: W miejscach publicznych warto zachować
umiar w okazywaniu uczuć, takich jak pocałunki czy objęcia. W Turcji jest to uważane

za nieodpowiednie.

Szacunek dla lokalnych tradycji i obyczajów: Warto dowiedzieć się o lokalnych tradycjach
i unikać zachowań, które mogą być uznane za obraźliwe. Na przykład, w niektórych
regionach Turcji istnieją specyficzne zwyczaje dotyczące jedzenia czy picia.
Zasada dotykania: Mężczyzna nigdy nie powinien dotykać kobiety bez jej zgody. To
oznacza, że niedopuszczalne jest trzymanie za rękę, dotykanie podczas rozmowy lub
trzymanie ręki powyżej łokcia (chyba, że pomagasz komuś wysiąść z pojazdu lub przejść

przez ulicę).

Utrzymywanie tajemnicy: Warto przestrzegać zasady, że pewne tematy, takie jak
bogactwo, kłótnie rodzinne, religia, problemy zdrowotne, romanse, prezenty, honor i hańba,

powinny być utrzymywane w tajemnicy.

Chodzenie po lewej stronie kobiety: Mężczyzna powinien chodzić po lewej stronie kobiety,
z wyjątkiem wojskowych, którzy powinni być gotowi do salutowania w każdej chwili.