Patronat Instytutu Zdrowia Publicznego UJ

Z przyjemnością informujemy, że nasze liceum ma podpisaną umowę patronacką z Instytutem Zdrowia Publicznego (Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ Collegium Medicum).

Instytut Zdrowia Publicznego jest intensywnie zaangażowany w pracę pro publico bono na rzecz społeczności lokalnej – zarówno uczniów szkół średnich, jak i ich bliskich. Przygotowane i prowadzone przez pracowników dydaktycznych Instytutu zajęcia dla licealistów mają na celu promowanie zdrowego stylu życia, poszerzanie wiedzy dotyczącej zagadnień zdrowia publicznego, a także funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej.

Patronatem objęte są klasy licealne, zwłaszcza te o profilu z rozszerzoną biologią i wiedzą o społeczeństwie).

XLIII Liceum w Krakowie współpracuje też z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie i Instytutem Socjologii UJ.