Patronat Instytutu Zdrowia Publicznego UJ

Z przyjemnością informujemy, że nasze liceum ma podpisaną umowę patronacką z Instytutem Zdrowia Publicznego (Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ Collegium Medicum).

Patronatem objęte są klasy licealne, zwłaszcza te o profilu z rozszerzoną biologią i wiedzą o społeczeństwie).

XLIII Liceum w Krakowie współpracuje też z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie i Instytutem Socjologii UJ.