XLIII Liceum w Krakowie ㊸

Liceum 43 w Krakowie w Podgórzu przy ul. Limanowskiego 60-62 – XLIII LO pod zabytkowym Fortem św. Benedykta – przekształcone z Gimnazjum 35 ze szczytu krakowskich rankingów.

SUKCES GIMNAZJUM 35 FUNDAMENTEM
LICEUM 43 W KRAKOWIE

XLIII Liceum Ogólnokształcące powstało w Podgórzu,
w historycznym budynku, w którym funkcjonowało Gimnazjum nr 35 ze szczytów krakowskich rankingów

przy ul. Limanowskiego 60-62 mapka


Atuty nowej szkoły

 • położenie na terenie starego Podgórza
 • doskonałe połączenie komunikacyjne
 • jednozmianowość
 • kameralność
 • wykwalifikowana kadra pedagogiczna z wieloletnim doświadczeniem w rozwijaniu zainteresowań i pasji uczniów oraz w osiąganiu sukcesów  dydaktycznych
 • dziennik elektroniczny dla nauczycieli i rodziców

Misja nowego liceum

 • wysoki poziom nauczania umożliwiający uczniom zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i zdania egzaminu maturalnego
 • wszechstronny rozwój młodego człowieka
 •  przygotowanie go do kontynuowania nauki na najlepszych uczelniach
 • kształtowanie u uczniów postaw zgodnych z uniwersalnymi wartościami humanizmu i tolerancji
 • przygotowanie licealistów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym i stawiania czoła wyzwaniom współczesnego świata

Dodatkowe zajęcia organizowane przez szkołę

 • teatralne
 • fotograficzne
 • taneczno – sportowe
  (fitness, zumba)
 • gazetka Strefa 43
 • warsztaty redakcyjno-dziennikarskie
 • szeroki wachlarz działań wolontariatu

Oferta języków obcych

 • język angielski
 • język hiszpański
 • język niemiecki
 • język włoski

Logo Liceum 43 w Krakowie