Historia szkoły

Szkoła „Pod Benedyktem”, Szkoła „Pod Bogiem Ojcem”…

Tak zwykli podgórzanie nazywać budynek szkolny, który znajduje się przy ul. Limanowskiego 60-62. A to, dlatego, że umiejscowiono go w  bezpośrednim sąsiedztwie pierwszego  kościoła w Podgórzu i figury Boga Ojca przy Starym Cmentarzu.

Nasza szkoła liczy już przeszło 100 lat!

Początki szkoły

Początki jej dziejów sięgają roku 1904. 12 września 1904 r. odbyło się uroczyste poświęcenie nowego gmachu, w którego stylu mieszają się historyzm i neoklasycyzm z wyraźnymi wpływami modernizmu. Został on wybudowany wg projektu Zygmunta Luchsa kosztem 85 tys. koron austriackich przez przedsiębiorców podgórskich, właścicieli firmy „Zieliński-Bilski i sp.” Budynek składał się z 14 sal lekcyjnych i kaplicy (obecna sala gimnastyczna). Warto dodać, że sufit kaplicy miał ciemnoniebieski kolor w złote gwiazdy. W roku szkolnym 1904/1905 było zapisanych 343 uczniów. Placówka posiadała wówczas 4 klasy szkoły męskiej i 4 klasy szkoły żeńskiej. W 1914 roku szkoła męska otrzymała imię Jana Matejki, natomiast szkoła żeńska – Zofii Chrzanowskiej.

I wojna światowa i okres międzywojenny

W czasie I wojny światowej budynek został zajęty przez wojsko od 25 lipca 1914 roku aż do połowy maja 1915 r. W roku szkolnym 1915/1916 szkoła wznowiła działalność. Od 1 września 1924 r. w budynku zaczęła funkcjonować pełna, siedmioklasowa szkoła.

Okres okupacji

W czasie wojny budynek został przeznaczony przez władze hitlerowskie na magazyn. W latach 1941-1943, w czasie istnienia getta podgórskiego, w budynku przechowywano meble i inne sprzęty zarekwirowane Żydom. 13-14 marca 1943 roku hitlerowcy zlikwidowali getto. Zburzono wówczas jego mury, usunięto kolczaste zasieki. Ocalały jedynie dwa fragmenty murów, w tym jeden na dziedzińcu szkolnym. Podczas okupacji nauka odbywała się w wynajętych pomieszczeniach prywatnych.

Czasy powojenne

Po zakończeniu II wojny światowej w 1945 roku szkoła wznowiła swoją działalność. W budynku Miejskiej Szkoły Ludowej mieściły się wówczas dwie placówki (SP nr 28 i SP nr 29), aż do czasu wybudowania gmachu przy al. E. Dembowskiego, gdzie została przeniesiona SP nr 29.

W związku z reformą oświaty w roku szkolnym 1998/1999 przy ul. Limanowskiego powstało Gimnazjum nr 35, które w wyniku kolejnej reformy w 2017 roku zostało przekształcone w XLIII Liceum Ogólnokształcące.