Konto bankowe

Konto bankowe Rady Rodziców:

96 1240 2308 1111 0000 3313 7609
Bank Pekao SA Kraków ul.  Józefińska 18