Job shadowing w Perugii

Ostatnią mobilnością projektu Erasmus+ był kwietniowy job shadowing profesorek Moniki
Halwy i Jagody Mielcarek we włoskiej Perugii. Oto relacja Pań:


W dniach od 13 do 21 kwietnia 2024 roku odwiedziłyśmy Liceum Ogólnokształcące
„Galeazzo Alessi” w Perugii. Włoska szkoła była pierwszą naukową szkołą średnią założoną
w Perugii w 1859 roku. Sama Perugia jest miastem w środkowych Włoszech, stolicą
prowincji o tej samej nazwie i regionu Umbrii. Jej historia sięga starożytności, a pierwsze
wzmianki o tym mieście, znanym wówczas pod nazwą Peruzji, pochodzą już z około 310
roku p.n.e. Obecnie Perugia liczy około 170 tys. mieszkańców.
Podczas pobytu w szkole partnerskiej we Włoszech miałyśmy okazję obserwować
pracę nauczycieli oraz uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych z przedmiotów takich jak:
język angielski, język włoski, historia i fizyka. Obserwacja pracy nauczycieli pozwoliła nam
poznać metody dydaktyczne stosowane we włoskich szkołach, jak również zobaczyć różnice
w podejściu do nauczania w porównaniu z polskim systemem edukacyjnym.
Włoskie liceum liczy około 1500 uczniów, a każda klasa ma swoją salę. Lekcje trwają
ok. 50-55 minut, a między nimi są tylko 2 przerwy 10-minutowe, po 2 i 4 lekcji. Zajęcia są
zazwyczaj podzielone na dwie części. Na początku lekcji nauczyciel wykłada nowy materiał i
tłumaczy go uczniom. Następnie uczniowie wykonują ćwiczenia, aby utrwalić nowe
informacje. Często są to ćwiczenia pisemne. Warunkiem przygotowania do lekcji jest
posiadanie przez uczniów zeszytu przedmiotowego i podręcznika, który może być w formie
e-booka. Podstawą włoskich lekcji, bez względu na przedmiot, jest wykorzystywanie tablicy
interaktywnej, do wyświetlania prezentacji multimedialnej czy filmów.
W odróżnieniu do naszego systemu kształcenia włoscy uczniowie chodzą do szkoły
także w soboty, a lekcje w większości szkół kończą się o godzinie 14. W wielu szkołach skala
ocen wynosi od 0 do 10, gdzie odpowiednikami ocen dopuszczających lub niedostatecznych
są te poniżej 6. Letnia przerwa we Włoszech jest rekordowo długa – trwa od 12 do 13
tygodni. Oprócz tego młodzi Włosi korzystają z wolnego w czasie ferii zimowych i
wielkanocnych oraz podczas świąt państwowych i regionalnych. Jeśli chodzi o rok szkolny
we Włoszech, to w zależności od regionu rozpoczyna się on między 8 a 17 września, a
kończy między 6 a 16 czerwca.
Okazją do poznania lokalnej kultury i zabytków był dla nas udział w szkolnej
wycieczce do Sieny – przyjemnego gotyckiego miasta, w którym nie odczuwa się natłoku
cywilizacji.
Cennym doświadczeniem było przeprowadzenie przez nas lekcji dotyczącej historii
Polski XX-wieku (tematy I i II wojny światowej oraz upadku komunizmu), a także lekcji o
polskiej kulturze. W trakcie zajęć rozmawiałyśmy również z włoską młodzieżą na temat
stereotypów i polskiej edukacji.
W trakcie całego pobytu miałyśmy możliwość wymiany doświadczeń i pomysłów
z nauczycielami z Włoch. Mogłyśmy skonfrontować się z licznymi problemami systemu
edukacji, problemami wychowawczymi czy też finansowymi, z którymi – jak się okazuje –
prawie wszyscy się borykamy.
Mobilność job shadowing w ramach programu Erasmusa dla nauczycieli była dla nas
niesamowicie wartościowym doświadczeniem oraz doskonałą okazją do rozwoju
zawodowego i osobistego.