Olimpiada Zdrowia PCK Etap Rejonowy

Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża zaprosił naszego laureata etapu szkolnego Olimpiady PCK Marcina Pędziałka na Etap Rejonowy XXXI Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowia PCK, który odbył się 12 stycznia 2024 r. (piątek) o godz. 13:00 w siedzibie Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul. Studenckiej 19 w Krakowie.