Wycieczka do Auschwitz-Birkenau

10 maja 2024 klasa 2b pod opieką prof. Pauliny Ziółko i prof. Beaty Mlak udała się na wycieczkę do byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Wycieczka do Auschwitz to poruszająca i edukacyjna podróż, która pozwala na głębsze zrozumienie jednej z najbardziej tragicznych kart w historii ludzkości.

Auschwitz, położony w Oświęcimiu, to kompleks nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady, który stał się symbolem Holokaustu i ludobójstwa dokonanego przez III Rzeszę w czasie II wojny światowej.

Wycieczka zazwyczaj rozpoczyna się od wizyty w Auschwitz I, pierwszym z obozów, gdzie znajduje się słynna brama z napisem „Arbeit macht frei”.

Uczniowie mogli zobaczyć bloki więzienne, w tym cele głodowe, izolatki oraz tzw. „Ścianę Śmierci”, gdzie dokonywano egzekucji.

Kolejnym etapem było odwiedzenie Auschwitz II-Birkenau, największego obozu w kompleksie Auschwitz, zbudowanego w celu masowej eksterminacji Żydów, Romów, Polaków oraz innych grup narodowościowych i etnicznych. To tutaj znajdują się ruiny komór gazowych i krematoriów, które Niemcy próbowali zniszczyć w celu zatarcia śladów swoich zbrodni.

Widok rozległych baraków i rampy, gdzie selekcjonowano przybyłych więźniów, wywiera ogromne wrażenie i zmusza do refleksji nad okrucieństwem tamtych czasów.

Podczas wycieczki przewodnik opowiedział o historii obozu, życiu codziennym więźniów, warunkach, w jakich byli przetrzymywani, oraz o działaniach ruchu oporu. Ważnym elementem wizyty była także ekspozycja przedmiotów osobistych należących do ofiar, takich jak walizki, buty, okulary co dodatkowo potęguje świadomość ogromu tragedii.

Wizyta w Auschwitz to nie tylko lekcja historii, ale także głęboko osobiste przeżycie, które często skłania do refleksji nad ludzką naturą, moralnością i odpowiedzialnością. To miejsce pamięci, które uczy o konsekwencjach nienawiści, uprzedzeń i nietolerancji, a także o konieczności walki o pokój i prawa człowieka.