Umowa patronacka z Uniwersytetem JP2

Uroczyste podpisanie umowy patronackiej
pomiędzy XLIII Liceum Ogólnokształcącym
a Uniwersytetem Jana Pawła II w Krakowie.

W dniu 07.06.2018 roku, w ramach współpracy z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II, Dyrekcja oraz uczniowie XLIII Liceum Ogólnokształcącego udali się do sali senackiej Uniwersytetu na ul. Kanoniczą 25 w Krakowie, gdzie miało miejsce uroczyste podpisanie umowy patronackiej.

Przed podpisaniem umowy młodzież naszej szkoły miała możliwość zapoznania się ze strukturą funkcjonowania Uniwersytetu, a także wysłuchania krótkiej historii opisującej dzieje Uczelni. Kolejnym punktem programu było uczestnictwo w wykładzie prowadzonym przez o. Archanioła Michała Borka OFM na temat:  „Metafizycznych chimer A. N. Whiteheada”. Po zakończeniu wykładu uczniowie mieli przyjemność osobistego spotkania z Jego Magnificencją, Rektorem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ks. prof. dr hab. Wojciechem Zyzakiem. Następnie dyrektor XLIII Liceum Ogólnokształcącego mgr Bożena Skowronek podpisała umowę patronacką z Rektorem Uniwersytetu.

Liczymy na owocną współpracę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.