Grono pedagogiczne

mgr Barbara Niedzielska-Adler nauczyciel dyplomowany

wychowanie fizyczne, EDB

mgr Małgorzata Bączak nauczyciel dyplomowany

język niemiecki, doradztwo zawodowe

mgr Iwona Bieruś nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE

geografia, przyroda

mgr Małgorzata Ciuruś nauczyciel kontraktowy

informatyka

mgr Jacek Czaplak nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE

język angielski

mgr Maria Fortuna-Sudor nauczyciel dyplomowany

WOS, język polski, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Małgorzata Gardziel nauczyciel kontraktowy

język hiszpański

mgr Joanna Golc nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE

język polski, biblioteka

ksiądz mgr Piotr Grzesik nauczyciel dyplomowany

religia

mgr Małgorzata Janigacz nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE

język angielski

mgr Michał Jeziorowski nauczyciel kontraktowy

matematyka, fizyka

mgr Jakub Kotarba nauczyciel mianowany

język angielski

mgr Lidia Krawczyk nauczyciel mianowany, egzaminator OKE

matematyka

mgr Katarzyna Kutyła nauczyciel stażysta

podstawy przedsiębiorczości, informatyka

mgr Małgorzata Łosiowska nauczyciel mianowany, egzaminator OKE

język włoski

mgr Agata Miernikiewicz nauczyciel mianowany, egzaminator OKE

język angielski, biologia

mgr Zofia Mikuś nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE

język polski, wiedza o kulturze

mgr Ewa Misztal nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE

język polski

 mgr Beata Mlak nauczyciel dyplomowany

pedagog

mgr Adam Nowak nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE

fizyka, chemia, podstawy przedsiębiorczości

 mgr Joanna Pełech-Pieszczyńska nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE

matematyka

mgr Ewa Piekarska nauczyciel kontraktowy

język angielski

mgr Sandra Podżus nauczyciel kontraktowy

wychowanie fizyczne

mgr Monika Topa nauczyciel mianowany

historia, wiedza o społeczeństwie

mgr Paulina Warchał nauczyciel kontraktowy

bibliotekarz

dr Robert Warchał nauczyciel kontraktowy

religia, filozofia

mgr Beata Wojtasińska nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE

język polski

mgr Piotr Żurawik nauczyciel mianowany

wychowanie fizyczne, geografia