Grono pedagogiczne

mgr Barbara Niedzielska-Adler nauczyciel dyplomowany

wychowanie fizyczne, EDB

mgr Małgorzata Bączak nauczyciel dyplomowany

język niemiecki, doradztwo zawodowe

mgr Ewa Bogdanowska-Spuła nauczyciel dyplomowany

muzyka, plastyka, WOS, wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia artystyczne

mgr Małgorzata Ciuruś nauczyciel kontraktowy

informatyka

ksiądz mgr Stanisław Czernik nauczyciel dyplomowany

religia

mgr Maria Fortuna-Sudor nauczyciel dyplomowany

WOS, język polski, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Małgorzata Gardziel nauczyciel kontraktowy

język hiszpański

mgr Joanna Golc nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE

język polski, zajęcia artystyczne, biblioteka

mgr Michał Jeziorowski nauczyciel kontraktowy

matematyka, fizyka

mgr Lidia Krawczyk nauczyciel mianowany

matematyka

mgr Katarzyna Kutyła nauczyciel stażysta

podstawy przedsiębiorczości, informatyka

mgr Małgorzata Łosiowska nauczyciel mianowany, egzaminator OKE

język włoski

mgr Agata Miernikiewicz nauczyciel mianowany, egzaminator OKE

język angielski, biologia

mgr Zofia Mikuś nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE

język polski, wiedza o kulturze

mgr Adam Nowak nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE

fizyka, chemia, podstawy przedsiębiorczości

mgr Ewa Piekarska nauczyciel kontraktowy

język angielski

mgr Teresa Pióro nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE

matematyka

mgr Sandra Podżus nauczyciel kontraktowy

wychowanie fizyczne

mgr Robert Szymik nauczyciel mianowany

wychowanie fizyczne

mgr Iwona Szymkowicz nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE

język angielski

mgr Robert Warchał nauczyciel kontraktowy

religia, filozofia

mgr Justyna Witek nauczyciel kontraktowy

język angielski

mgr Beata Wojtasińska nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE

język polski

mgr Jadwiga Woźny nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE

język angielski

mgr Piotr Żurawik nauczyciel mianowany

wychowanie fizyczne, geografia