Grono pedagogiczne

mgr Barbara Niedzielska-Adler nauczyciel dyplomowany wychowanie fizyczne, EDB
mgr Małgorzata Bączak nauczyciel dyplomowany język niemiecki, doradztwo zawodowe
mgr Iwona Bieruś nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE geografia, przyroda
mgr Małgorzata Ciuruś nauczyciel kontraktowy informatyka
mgr Jacek Czaplak nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE język angielski
mgr Maria Fortuna-Sudor nauczyciel dyplomowany WOS, język polski, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Małgorzata Gardziel nauczyciel kontraktowy język hiszpański
mgr Joanna Golc nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE język polski
ksiądz mgr Piotr Grzesik nauczyciel dyplomowany religia
mgr Małgorzata Janigacz nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE język angielski
mgr Aleksandra Jawor nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE
język angielski
mgr Jakub Kotarba nauczyciel mianowany język angielski
mgr Lidia Krawczyk nauczyciel mianowany, egzaminator OKE matematyka
mgr Katarzyna Kutyła nauczyciel kontraktowy podstawy przedsiębiorczości, informatyka
mgr Agata Miernikiewicz nauczyciel mianowany, egzaminator OKE język angielski, biologia
mgr Zofia Mikuś nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE język polski, wiedza o kulturze
mgr Ewa Misztal nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE język polski, informatyka
 mgr Beata Mlak nauczyciel dyplomowany pedagog
mgr Adam Nowak nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE fizyka, chemia, podstawy przedsiębiorczości
mgr Magdalena Osocha nauczyciel mianowany
język włoski
mgr Karolina Pajor-Kozioł nauczyciel mianowany
matematyka
 mgr Joanna Pełech-Pieszczyńska nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE matematyka
mgr Ewa Piekarska nauczyciel kontraktowy język angielski
mgr Sandra Podżus nauczyciel kontraktowy wychowanie fizyczne
mgr Monika Topa nauczyciel mianowany historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Paulina Warchał nauczyciel mianowany bibliotekarz
dr Robert Warchał nauczyciel mianowany religia, filozofia
mgr Małgorzata Wiertelak nauczyciel dyplomowany
język hiszpański
mgr Beata Wojtasińska nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE język polski
mgr Anna Wrona nauczyciel dyplomowany
matematyka, informatyka
mgr Piotr Żurawik nauczyciel mianowany wychowanie fizyczne, geografia