Terminy zebrań z rodzicami

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

9.09.2021
godz.1800
Zebranie organizacyjno-informacyjne z rodzicami,
Ustalenie składu Rady Rodziców
18.11.2021
godz.1800
Zebranie z rodzicami – informacja o postępach i frekwencji uczniów oraz o proponowanych ocenach z przedmiotów i zachowania, a także o przewidywanych ocenach niedostatecznych
13.01.2022
godz.1800
Zebranie z rodzicami klas I, II oraz IIIabcd – informacja o ocenach na I półrocze
 31.03.2022
godz.1800
 Zebranie z rodzicami – informacja o postępach i frekwencji uczniów