Terminy zebrań z rodzicami

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

08.09.2022
godz.1800
Zebranie organizacyjno-informacyjne z rodzicami,
Ustalenie składu Rady Rodziców
17.11.2022
godz.1800
Zebranie z rodzicami – informacja o postępach i frekwencji uczniów oraz o proponowanych ocenach z przedmiotów i zachowania, a także o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
27.01.2023
godz.1800
Zebranie z rodzicami – informacja o ocenach na I półrocze
 23.03.2023
godz.1800
 Zebranie z rodzicami – informacja o postępach i frekwencji uczniów