Terminy zebrań z rodzicami

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

17.09.2020
godz.1800
Zebranie organizacyjno-informacyjne z rodzicami,
Ustalenie składu Rady Rodziców
19.11. 2020
godz.1800
Zebranie z rodzicami – informacja o postępach i frekwencji uczniów oraz o proponowanych ocenach z przedmiotów i zachowania, a także o przewidywanych ocenach niedostatecznych
28.01.2021
godz.1800
Zebranie z rodzicami klas I-II – informacja o ocenach na I półrocze
 25.03.2021
godz.1800
 Zebranie z rodzicami – informacja o postępach i frekwencji uczniów