Terminy zebrań z rodzicami

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020.

12.09.2019
godz.1800
(czwartek)
Zebranie organizacyjno-informacyjne z rodzicami.
Ustalenie składu Rady Rodziców
12.12. 2019
godz.1800
(czwartek)
Zebranie z rodzicami – informacja o postępach i frekwencji uczniów oraz o proponowanych ocenach z przedmiotów i zachowania, a także o przewidywanych ocenach niedostatecznych
23.01.2020
godz.1800
(czwartek)
Zebranie z rodzicami – informacja o ocenach na I półrocze
26.04.2020
godz.1800
(czwartek)
 Zebranie z rodzicami – informacja o postępach i frekwencji uczniów