Terminy zebrań z rodzicami

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019.

13.09.2018
godz.1800
(czwartek)
Zebranie organizacyjno-informacyjne z rodzicami.
Ustalenie składu Rady Rodziców
6.12. 2018
godz.1800
(czwartek)
Zebranie z rodzicami – informacja o postępach i frekwencji uczniów oraz o proponowanych ocenach z przedmiotów i zachowania, a także o przewidywanych ocenach niedostatecznych
10.01.2019
godz.1800
(czwartek)
Zebranie z rodzicami – informacja o ocenach na I półrocze
4.04.2019
godz.1800
(czwartek)
 Zebranie z rodzicami – informacja o postępach i frekwencji uczniów