Terminy zebrań z rodzicami

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

12.09.2023
godz.1800
Zebranie organizacyjno-informacyjne z rodzicami,
Ustalenie składu Rady Rodziców
07.11.2023
godz.1800
Zebranie z rodzicami – informacja o postępach i frekwencji uczniów oraz o proponowanych ocenach z przedmiotów i zachowania, a także o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
19.12.2023
godz.1800
Zebranie z rodzicami – informacja o ocenach na I półrocze

 19.03.2024
godz.1800

 Zebranie z rodzicami – informacja o postępach i frekwencji uczniów