Dyrekcja

dyrektor – mgr Bożena Skowronek

  • nauczyciel dyplomowany
  • egzaminator OKE
  • tutor
  • uprawnienia do nauczania przedmiotów: biologia, wychowanie do życia w rodzinie.

wicedyrektor – mgr Bożena Kiszniewska

  • nauczyciel dyplomowany
  • egzaminator OKE 
  • uprawnienia do nauczania przedmiotów:  historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości