Rekrutacja i profile klas 2023/2024

Rekrutacja do klas pierwszych 2023/2024 XLIII Liceum w Krakowie

Zapraszamy do zapisów do klas pierwszych w 43 Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie.

Wnioski w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym składane są za pośrednictwem systemu Omikron https://krakow.e-omikron.pl (w maju 2023).

Profile klas pierwszych

klasa A

matematyka, informatyka, angielski 🇬🇧           

klasa B

biologia,    chemia,    angielski 🇬🇧           

klasa C

biologia,    polski,    angielski 🇬🇧           

klasa D

polski,    historia,    angielski 🇬🇧           

Atuty XLIII Liceum

  • nauka w kameralnej miłej atmosferze,
  • profesjonalna kadra pedagogiczna z wieloletnim doświadczeniem i uprawnieniami egzaminatorów OKE,
  • jednozmianowość,
  • świetne wyniki na maturze,
  • promowanie indywidualności i osobowości uczniów,
  • stawianie na wysoki poziom nauczania, tolerancję i kulturę

Kontakt osobisty

Informację o działalności szkoły i ofercie edukacyjnej można uzyskać codziennie w godzinach pracy sekretariatu 7.00-16.00 oraz w wyznaczonych godzinach pracy pedagoga szkolnego.

Dodatkowo po szczegółowe informacje można zwracać się do Pani pedagog jako koordynatora ds. promocji szkoły pod numerem telefonu 505-704-319 oraz za pośrednictwem poczty beata.mlak@interia.pl

Regulacje

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów:

link
(z sejm.gov.pl)

Zarządzenie Nr 5/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r. – terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024

link
(z kuratorium.krakow.pl)
Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych – rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

link 1
link 2
(z kuratorium.krakow.pl)

Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

link
(z kuratorium.krakow.pl)

Multimedia

Zobacz film promocyjny