Obrady ,,Szkolnego Okrągłego Stołu”

W dniu 18 czerwca w naszej szkole odbyły się obrady ,,Szkolnego Okrągłego Stołu”. W spotkaniu udział wzięła Pani Dyrektor Bożena Skowronek, Pani wicedyrektor Bożena Kiszniewska, Rzecznik Praw Ucznia, Opiekunki Samorządu Uczniowskiego, nauczyciele, psycholog i pedagog szkolny, Zarząd Samorządu Uczniowskiego oraz przedstawiciele każdej z klas.

Spotkanie to miało na celu zebranie opinii uczniów na temat obecnego funkcjonowania szkoły, a także zidentyfikowanie obszarów, które można w naszej szkole ulepszyć. Ponadto uczniowie zgłosili wiele pomysłów i propozycji na nowy rok szkolny.

To wydarzenie miało ogromne znaczenie dla naszej społeczności oraz stanowiło okazję do wspólnego wypracowania rozwiązań na rzecz naszej szkoły.