Konkurs filozoficzny: „Broda i Wąsy: Odkrywanie Mądrości w Sztuce i Słowie”

Regulamin Konkursu Filozoficznego dla Liceum XLIII w Krakowie.

Tytuł: „Broda i Wąsy: Odkrywanie Mądrości w Sztuce i Słowie”

 1. Cel Konkursu:
  • Promowanie refleksji filozoficznej wśród uczniów szkół średnich.
  • Zachęcanie do wyrażania myśli filozoficznych poprzez sztukę i poezję.
  • Rozwijanie kreatywności i umiejętności wyrażania idei w różnych formach artystycznych.
 2. Kategorie Konkursowe: a) karykatura z wąsem lub karykatura nauczyciela przedmiotu z dorysowanym wąsem, b) wiersz o tematyce mądrościowej z obowiązkowym użyciem rymów w każdym wersecie.
 3. Zasady Udziału: konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich. Każdy uczestnik może wziąć udział w jednej lub obu kategoriach. Prace należy zgłaszać nauczycielowi prowadzącemu konkurs.
 4. Ocenianie: oceny będą przyznawane na podstawie kreatywności, związku z tematem, oryginalności oraz przekazu filozoficznego.
 5. Nagrody: nagrody zostaną przyznane zwycięzcom w obu kategoriach. Dodatkowe wyróżnienia za wyjątkową interpretację tematu.
 6. Terminy: termin składania prac: 10.12.2023. Ogłoszenie wyników: 15.12.2023.
 7. Warunki Techniczne: karykatury, format pliku lub rysunku A4 (obraz można przesłać w wersji elektronicznej), imię i nazwisko autora na odwrocie pracy lub w treści e-maila. Wiersze: długość – maksymalnie dwadzieścia wersetów, czcionka 14 Times New Roman, interlinia 1,5, imię i nazwisko autora na górze każdej strony.

Mamy nadzieję, że konkurs dostarczy Wam inspiracji do głębokiego zastanowienia się nad znaczeniem symboli mądrości. Życzymy udanej twórczej podróży!

Z poważaniem, dr Robert Warchał.