Konkurs fotograficzny „Jesień z książką w tle”

Czytanie to Twoja pasja? A może fotografia? Połącz przyjemne z pożytecznym! Zabierz książkę na
spacer i weź udział w konkursie. Tematem przewodnim pracy konkursowej jest: książka lub czytanie
z motywem jesiennym w tle.

 

Regulamin konkursu fotograficznego pt. „Jesień z książką w tle”
1. Organizatorem konkursu fotograficznego pt. „Jesień z książką w tle” jest LO43.
2. Konkurs jest organizowany w celu promocji czytelnictwa.
3. Celami konkursu są:
a) popularyzacja czytelnictwa,
b) rozwijanie zainteresowań i pasji fotograficznych,
c) rozbudzanie wyobraźni i kreatywności.
4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia, którego tematem przewodnim będzie książka lub
czytanie z motywem jesiennym w tle.
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Każdy uczeń może oddać tylko jedną pracę.
2. Kryterium nagrodzenia prac konkursowych będzie oryginalność, odzwierciedlenie
tematu konkursu, samodzielność, kreatywność.
4. Praca konkursowa powinna być zapisana w formacie jpg i dostarczona w formie elektronicznej na
adres: kasikowa@interia.pl.
5. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie samodzielnie wykonane zdjęcia.
6. Każde zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego.
7. Termin trwania konkursu: 25.09 – 25.10. 2023 r.
8. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej szkoły.
Postanowienia końcowe
1. Komisja w razie potrzeby może dokonać zmiany regulaminu konkursu.
2. Przesłanie zdjęcia na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody do wykorzystywania przez
organizatora zgłoszonych fotografii w celu publikacji zdjęć na stronie szkoły, wydrukowania i
prezentacji na wystawie oraz promocji konkursu.
3. Zgłoszenie zdjęcia i wypełnienie wszystkich warunków konkursu jest jednoznaczne z uznaniem
niniejszego regulaminu.

Serdecznie zapraszam
Katarzyna Kowalczyk