Dyktando Podgórskie

Pod patronatem medialnym „Wiadomości” konkurs przeszedł do historii

Po raz 17. uczniowie prawobrzeżnej części Krakowa napisali Podgórskie Dyktando. Tym razem organizatorzy – Rada Dzielnicy XIII, Porozumienie Dzielnic „Podgórze Razem” i XLIII LO im. Zofii Chrzanowskiej (dawne G. 35) zaprosili do udziału w cyklicznym konkursie przedstawicieli klas trzecich gimnazjalnych oraz klas VIII szkół podstawowych z Podgórza.

W piątek 31 maja br. specjaliści od ortografii napisali dyktando pt. „Na dobre i na złe”. Tekst przypominający historię z życia ostatniego burmistrza wolnego miasta królewskiego Franciszka Maryewskiego dyktowała uczestnikom prof. Zofia Mikuś. Ponadto uczniowie rozwiązali ortograficzną, niezwykle trudną krzyżówkę, którą przygotowała prof. Joanna Golc.

Po sprawdzeniu prac konkursowych (tradycyjnie zajęli się tym poloniści ze szkół, które zgłosiły uczestników) okazało się, że tegoroczną mistrzynią ortografii została Natalia Michalec ze SP nr 49. Na 128 możliwych do zdobycia punktów, laureatka I miejsca uzyskała ich 123,5! II miejsce gimnazjalistka Magdalena Kłęczek z XLIII LO, a III – Joanna Chadzińska ze SP nr 47. Wyróżnienia zdobyli: Gabriela Bielska (G. 34), Piotr Dyło (SP 97), Kamila Frączek (SP 25) i Kamila Łopatowska (SP 29). W organizację tegorocznej edycji konkursu zaangażował się samorząd uczniowski XLIII LO pod kierunkiem Pauliny Warchał.  

Przez kolejne lata konkurs  realizował istotne cele; motywował uczniów do poszerzania wiedzy (na temat niełatwej polskiej ortografii oraz interpunkcji) i stosowania jej w praktyce. Od drugiej edycji tekst dyktanda przybliżał mało znane podgórskie historie. Dzięki temu uczestnicy, pisząc dyktando, uczyli się dziejów swej małej ojczyzny. Konkurs miał także charakter integrujący podgórskie środowiska samorządowe i gimnazjalne.

Kolejne edycje wydarzenia wsparła większość podgórskich dzielnic. W tym roku obok Dz. XIII, finansującej dyktando od samego początku, środki na organizację konkursu przekazała dzielnica IX i dzielnica XI. W upowszechnianie idei dyktanda, w jego rozwój od lat angażowali się przedstawiciele dz. XIII – Aurelia Czerwińska-Pacura i Jacek Bednarz. W tym roku dołączył do nich Maciej Miezian. W ramach kolejnych edycji poznawali się nauczyciele podgórskich szkół i ich uczniowie. Uczestnicy bardzo sobie cenili udział w konkursie, zwłaszcza nagrody, o które zawsze warto było walczyć. 

Ortograficzne krzyżówki przygotowywała (aż do przejścia na emeryturę) pomysłodawczyni konkursu, polonistka G. 35 – Barbara Nędza. Z kolei dyktanda przywołujące podgórskie historie, te bardzo dawne i te bliższe naszym czasom, pisała Maria Fortuna-Sudor. Autorskie teksty recenzował prof. Walery Pisarek, który popierał inicjatywę i wiele ciepłych słów skierował pod adresem organizatorów Podgórskiego Dyktanda. Od dwóch lat, po śmierci prof. Pisarka, teksty recenzował prof. Jan Miodek. Nad kolejnymi edycjami konkursu patronat obejmował Prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski, a patronat medialny nad cyklicznym wydarzeniem od samego początku sprawują „Wiadomości”.

Uroczysty finał XVII Podgórskiego Dyktanda odbył się w piątek 14 czerwca br. I jest to pożegnanie z konkursem, który przechodzi do historii Podgórza.

(For)