Środa z historią

27 marca, w środę tuż przed wiosenną przerwą świąteczną, w XLIII LO w Krakowie odbyło się wydarzenie wieńczące kilkutygodniową pracę projektową klasy 2C, której pomagał ich nauczyciel historii, Marcin Papież. 
 
Cel projektu:
Nauka to nie tylko wiedza, ale i umiejętności. Od początku projekt tworzony był we współpracy i z porozumieniu z uczniami, którzy mieli wpływ na jego założenia i finalny wygląd. Projekt realizował zakres tematyczny części podstawy programowej historii do klasy drugiej liceum. Sama praca projektowa była jednak bardziej interdyscyplinarna. W przyjętej formie rozwijała też kompetencje związane z realizację programu języka polskiego (umiejętność prezentacji, wypowiedź argumentacyjna), podstaw przedsiębiorczości (praca zespołowa, praca projektowa, praca z budżetem, rozliczenia) czy umiejętności artystyczne, graficzne, teatralne.
 
Jak wyglądała Środa z Historią?
Środa z historią to nie tylko kilka godzin wydarzenia. Uczniowie rozpocząć swoją pracę musieli dużo wcześniej, myśląc o organizacji wszystkiego, rozdzielając pracę, przygotowując materiały, czy przygotowując siebie merytorycznie. Na początki nauczyciel podzielił uczniów na grupy i każda z nich otrzymała zakres tematyczny do opracowania. Forma przedstawienia tej tematyki była dowolna i uczniów ograniczała jedynie ich własna kreatywność. Wśród zrealizowanych pomysłów uczniów pojawiły się m.in. teatrzyk kukiełkowy, stworzenie makiety, stworzenie filmu animowanego, stworzenie lapbooka. Były również prezentacje, gry czy quizy. Na samo wydarzenie zaproszone były wszystkie pozostałe drugie klasy, realizujące ten sam zakres programu nauczania oraz klasa 1D, która uczy się historii w zakresie rozszerzonym. Każda grupa otrzymała swoją przestrzeń do prezentacji, a zaproszone klasy zostały podzielone na kilkuosobowe grupy i krążyły od stanowiska do stanowiska.
Projekt finansowany przez fundację Teach for Poland.