Po powrocie do szkoły – śladami Starego Podgórza

W dniu 24 maja 2021 roku uczniowie klasy 1c wraz z nauczycielem dr. Robertem Warchałem udali się do parku im. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie na spacer śladami Starego Podgórza.  Trasa wiodła – pomiędzy urokliwymi podgórskimi skałkami – na stadion Korony, do Centrum Sportu Parkowa, a stamtąd na plac Lasoty.

Kolejnym etapem szkolnego wyjścia było zwiedzanie kościoła św. Józefa – patrona rzemieślników. W obiekcie sakralnym uczniowie obejrzeli kaplicę adoracji, ołtarz w głównym prezbiterium oraz ołtarz boczny przedstawiający zwiastowanie.