Dzień Otwarty Uniwersytetu Jagiellońskiego

O czym opowiadają gry cyfrowe (oprócz zabijania) i czy Twój telefon dybie na Twoje życie ?
26 marca br. odbył się  – wirtualny – Dzień Otwarty Uniwersytetu Jagiellońskiego – nie tylko  maturzyści ale i uczniowie młodszych klas mogli się zapoznać z ofertą edukacyjną uczelni, porozmawiać z wykładowcami, studentami, pobrać potrzebne (także do rekrutacji) materiały, wysłuchać wykładów prowadzonych przez pasjonatów swoich dziedzin badawczych.
Dla tych, którzy nie zdążyli, uczelnia udostępnia — do 30 czerwca — platformę, na której można znaleźć potrzebne informacje i np. pobrać informator dla kandydatów na studia, ulotki poszczególnych wydziałów, czy informacje o programie stypendialnym.
https://dzienotwartyuj.gridaly.com/live/lobby
https://dzien-otwarty.uj.edu.pl/ 
Tu znajdziecie tutorial, jak korzystać z platformy:
https://www.youtube.com/watch?v=5a-0-Pz0IBI
 
Linki do wykładów „Czy Twój telefon dybie na Twoje życie ? , prowadzonego przez pana dr. hab. Grzegorza Tatonia, czy „Gry cyfrowe i wyobraźnia imperialna” plus „O czym opowiadają gry cyfrowe (oprócz zabijania) ?”, prowadzonych przez pana dr. hab. Tomasza Majkowskiego, są poniżej.
Resztę materiałów znajdziecie sami 😉