Ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych do 10 kwietnia

Do 10 kwietnia 2020 – kształcenie na odległość

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od dnia 12 marca do 25 marca 2020 r. Dyrektor Szkoły zawiesza prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. Szkoła przechodzi w tryb kształcenia na odległość.

Na podstawie zmian do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zajęcia zostają zawieszone od 12 marca do 25 marca 2020r.  Natomiast od 25 marca do 10 kwietnia 2020r. Szkoła będzie prowadziła kształcenie na odległość. Podejmowane działania mają na celu maksymalnie spowolnić możliwość rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 w Polsce. W związku z powyższym prosimy kontaktować się z dyrekcją i nauczycielami za pomocą dziennika Librus lub za pomocą poczty mailowej: lo43krakow@gmail.com

Prosimy o śledzenie komunikatów w systemie Librus.