Wiosenny przegląd artystyczny

21 marca, z okazji 1-go Dnia Wiosny, odbył się, zgodnie z tradycją naszego liceum, Wiosenny Przegląd Artystyczny.
Po raz kolejny okazało się, że mamy bardzo uzdolnioną młodzież,która zaprezentowała bogaty program artystyczny. Wystawiono parodię dramatu Szekspira Hamlet,zaprezentowano Żywe obrazy znanych płócien malarskich,były też występy wokalne, muzyczne i taneczne, a także pokazy sportowe. Było głośno, wesoło i kolorowo …,jak na wiosnę przystało. Zapraszamy za rok!