Podsumowanie projektu uczeń-obywatel 2022/2023

Nasza szkoła w roku szkolnym 2022/2023 brała udział już kolejny rok z rzędu w projekcie uczeń-obywatel. Był on nadzorowany i prowadzony przez prof. Barbarę Niedzielską-Adler.

O projekcie

Projekt Uczeń- Obywatel, ma na celu wzbogacenie i pogłębienie wiedzy młodzieży na temat struktury i funkcjonowania samorządu terytorialnego.
Zajęcia odbywają się w godzinach porannych, uczniowie w tym czasie są zwolnieni z zajęć dydaktycznych.

Uczeń – Obywatel, to cykl spotkań samorządowych. Na tym etapie projekt przewiduje zapoznanie uczniów ze strukturą i funkcjonowaniem samorządu lokalnego na szczeblu dzielnicowym i miejskim. Wśród proponowanych form realizacji znajdują się między innymi spotkania z przedstawicielami rady dzielnicy, radnymi Rady Miasta Krakowa, zaangażowanie w projekty realizowane na terenie dzielnicy, uczestnictwo w sesji Rady Miasta Krakowa.

Przebieg projektu

1 spotkanie – Podczas pierwszego spotkania, które odbyło się w naszej szkole, Pani Radna Aurelia Czerwińska – Pacura przedstawiła uczestnikom podział samorządu terytorialnego, obowiązujące struktury administracyjne, zakres terytorialny dzielnicy XIII, transparentność dysponowanym budżetem oraz ustrój dzielnicy.

2 spotkanie – To spotkanie miało formę warsztatów odbywających się w siedzibie dzielnicy XIII. Spotkaliśmy się tam m.in. z
członkiem Zarządu Dzielnicy XIII Jarosławem Komorniczakiem, który przybliżył nam historię dzielnicy, a także zachęcił do wcielenia się w członków poszczególnych komisji.

3 spotkanie – Podczas tego spotkania Radny Adam Migdał oprowadził nas po Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych w Krakowie, który dziś stanowi siedzibę Urzędu Miasta Krakowa, przedstawił nam historię i znaczenie tego miejsca.

4 spotakenie – spotkanie odbyło się w Urzędzie Miasta Krakowa. Podczas tego wydarzenia mieliśmy okazję obserwować obrady Rady Miasta Krakowa. Uczestnicy mogli także zapoznać się z kompetencjami Rady Miasta Krakowa.

Korzyści projektu

U uczniów podniósł się wzrost świadomości o znaczeniu wyborów samorządowych, wzrosła również świadomości na temat projektów i inicjatyw obywatelskich, miał na celu podniesienie poziomu debaty publicznej i zwiększenie zaangażowania
uczestników w życie publiczne