Dzień Przedsiębiorczości

W dniu 23 marca 2018 młodzież 43 Liceum w Krakowie wzięła udział w 15 edycji programu „Dzień Przedsiębiorczości”.

13 uczniów klasy Ia oraz kilkoro uczniów klas gimnazjalnych odwiedziło pod opieką p.prof. Małgorzaty Bączak w ramach wizyty zawodoznawczej pracownię konserwatora dzieł sztuki.

Pan Konrad L. Ossoliński, który wykonuje dziś rzadki i ginący już zawód pozłotnika i ramiarza, przyjął uczestników projektu w swojej pracowni przy ul. Józefińskiej 15. Z wielką pasją opowiedział o swoim zawodzie, uwarunkowaniach i umiejętnościach jakie są potrzebne do jego wykonywania. Swoje stanowisko pracy przedstawił bardzo namacalnie – pozłacając fragmenty ramy obrazu. Odpowiedział szczegółowo na wszystkie pytania zainteresowanych.

Jesteśmy wszyscy wdzięczni za ciepłe przyjęcie i za umożliwienie nam zapoznania się z tajnikami pracy rzemieślniczej.

Małgorzata Bączak