Przedstawienie Wielkanocne

Dnia 28 marca br. w naszej szkole, zgodnie z wieloletnią tradycją, odbyło się przedstawienie wprowadzające w okres Wielkiej Nocy, w którym udział wzięli uczniowie z klasy 2c.

Grono Pedagogiczne oraz młodzież miała możliwość obejrzenia przed-pasyjnej inscenizacji, którą przygotowała Pani Justyna Witek oraz Pan Robert Warchał. Wydarzenie poprzedzające święto Wielkiej Nocy rozpoczęliśmy od pieśni a następnie odczytania fragmentu Pisma Świętego, opisującego historię związaną z postem Jezusa na pustyni. Kolejnym elementem programu była biblijna egzegeza Listu św. Jakuba, która ukazała sens przemijania a także motyw śmierci w kontekście Wielkiego Tygodnia. Inspiracją pantomimy były idee o naturze dobra, walki światła z mrokiem oraz ostateczne zwycięstwo zmartwychwstałego Chrystusa.

Po części artystycznej, na której zgromadzeni byli nauczyciele, głos zabrała Pani Dyrektor Bożena Skowronek, która podziękowała młodzieży za wspaniały występ i życzyła wszystkim zebranym zdrowych i rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy.