Okres wakacji

W dniach od 23.07.2018  do 20.08.2018 sekretariat szkoły jest nieczynny. Dyżury członków Komisji Rekrutacyjnej pełnione będą w niżej wymienionych dniach w godzinach od 9.00 – 12.00: 24 lipca, 31 lipca, 7 sierpnia, 14 sierpnia.