Okres wakacji

W dniach od 23.07.2018  do 20.08.2018 sekretariat szkoły jest nieczynny.
Dyżury członków Komisji Rekrutacyjnej pełnione będą w niżej wymienionych dniach w godzinach od 9.00 – 12.00:

  • 24 lipca,
  • 31 lipca,
  • 7 sierpnia,
  • 14 sierpnia.