Rekrutacja 2018 – potwierdzenie

Informujemy, że potwierdzenie woli uczęszczania kandydata przez złożenie oryginałów dokumentów odbywa się do 9.07.2018 do godz. 15.00 w sekretariacie szkoły codziennie w godzinach 9.00-15 00.