Uczniowie XLIII LO w Muzeum Armii Krajowej

W dniu 3 marca 2020 roku wybrani uczniowie z klas pierwszych wraz z profesor Joanną Pieszczyńską uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez Muzeum Armii Krajowej w Krakowie „Śladami Armii Krajowej i Akcji Burza w Małopolsce”. Była to nagroda za udział w Konkursie „Mistrzostwa Szaradziarskie” ufundowana przez organizatora konkursu firmę OLIMP SCHOOL WIOLETTA SZUBKA z Łodzi.

Uczniowie wysłuchali prelekcji o latach okupacji podczas II wojny światowej. Poznali historię tworzenia się Polskiego Państwa Podziemnego, a w szczególności powstania i działalności Armii Krajowej. Uczniowie zobaczyli repliki broni oraz wypełnili swoją kennkartę – dokument tożsamości dla wszystkich nie-niemieckich obywateli Generalnej Gubernii.

Następnie przyszła kolej na grę wielkoformatową o pracy konspiracyjnej, w której zawzięcie i wyrównanie walczyły dwie drużyny.

Zwieńczeniem warsztatów było oglądanie stałej wystawy, podczas którego młodzież miała zaszczyt  poznać Świadka Historii – pana Ryszarda Heila. Opowiedział on o losach swojego ojca Edwarda Heila – ostatniego komendanta krakowskich Szarych Szeregów i zastępcy szefa Biura Informacji i Propagandy Armii Krajowej.