Współpraca z Uniwersytetem Papieskim

Współpraca z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

W ramach współpracy z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie uczniowie klasy 1B i 1D wzięli udział w wykładzie poświęconym problematyce ekologii; ekologia integralna a ekologizm. Zajęcia zostały przygotowane przez wykładowcę Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, dr Jakuba Synowca. W trakcie prelekcji młodzież miała okazję zapoznać się z krótką historią omawianego zagadnienia, a także z niebezpieczeństwami wynikającymi ze współczesnych ideologii.