KL Plaszow. Historia, która łączy. Projekt edukacyjny realizowany pod patronatem MNK.

27 października 2020r. wybrani uczniowie klas Ib, IIb, IIc oraz IIh uczestniczyli w zajęciach muzealno-naukowych. Spotkanie w trybie on-line było poświęcone pracy z różnego rodzaju źródłami. Prowadząca I część spotkania pani Monika Bednarek przedstawiła uczestnikom warsztat pracy ze źródłami historycznymi: relacjami, dokumentami, rysunkami, planami. Kwestię wojennej fotografii tradycyjnej, etyki jej wykonywania i używania w części II omówiła pani Marta Śmietana. W części III pan Kamil Karski przybliżył warsztat badań archeologicznych. Praca miała charakter konwersatorium.