Lekcje w czasach pandemii. Wprowadzenie do filozofii Platona.

Zajęcia w trybie online zostały przygotowane przez dr. R. Warchał, który zapoznał uczniów ze stanowiskiem Platona wobec teorii poznania i piękna, a także z podstawowymi tezami odnoszącymi się do pojęcia anamnezy, etyki, oraz preegzystencji.