Projekt „Edukacja Klimatyczna”

Nasza szkoła została zgłoszona do projektu „ Edukacja Klimatyczna” organizowanego przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu UMK w ramach projektu LIFE-IP EKOMAŁPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” we współpracy z Fundacją Edukacyjną Nausika. Nauczyciele i uczniowie wezmą udział w  cykul bezpłatnych interaktywnych spotkań szkoleniowych dotyczących wykorzystania gier fabularnych, jako nowatorskiego i efektywnego narzędzia do edukacji klimatycznej. Koordynatorem projektu na terenie szkoły jest mgr M.Ciuruś, uczestnikami mgr W.Cyboran, mgr P.Warchał i mgr S.Podżus. W projekcie wezmą udział uczniowie:

klasy IIc    Drzewo Życia” – gra fabularna o wspólnocie i odpowiedzialności,
klasy IIIa i IIIdFortitude” – gra dyplomatyczna o świecie przyszłości,
klasy IIIb    Zagajnik” – gra wielkoformatowa o tragedii wspólnego pastwiska.