XVI Podgórskie Dyktando za nami

XVI Podgórskie Dyktando za nami!

W tegorocznym Podgórskim Dyktandzie, które zostało zorganizowane przez Radę Dzielnicy XIII, Porozumienie Dzielnic „Podgórze Razem” i XLIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, a odbyło się w piątek 25 maja w budynku XLIII LO (przy ul. Limanowskiego) uczestniczyli uczniowie klas II i III podgórskich gimnazjów. Organizatorzy zaprosili do udziału także uczniów klas VII podgórskich szkól podstawowych.

Na zaproszenie odpowiedziało 11 szkół. Po zmianach, wynikających z reformy oświaty, są to następujące szkoły podstawowe:  8, 25, 26, 29, 47, 49, 65, 149, gimnazja: 34 i 75 oraz LO nr 43. Dyktando, przybliżające historię wyzwalania Podgórza i Krakowa w 1918 roku, napisało (a przy okazji poznało fakty z nią związane) w sumie 32 uczniów. Uczestnicy ortograficznego konkursu rozwiązali także trudną krzyżówkę, w której głównym hasłem był rzeczownik „Niepodległość”. W latach poprzednich recenzentem tekstu dyktanda był prof. Walery Pisarek. Po jego śmierci organizatorzy zwrócili się o ocenę kolejnego tekstu dyktanda do prof. Jana Miodka, który przeczytał tekst, ocenił pozytywnie, a na wersji przedstawionej do zapoznania napisał: „Uczestnikom XVI Podgórskiego Dyktanda – z wielką serdecznością Jan Miodek”.

W organizację tegorocznego dyktanda zaangażowali się następujący nauczyciele LO nr XLIII: Maria Fortuna-Sudor, Joanna Golc, Maciej Gomułka, Bożena Kiszniewska, Zofia Mikuś, Paulina Warchał i Justyna Witek oraz szkolna sekretarz Monika Para-Zaborowska. Ze strony rady dzielnicy XIII od lat o organizację dyktanda dba i czyni starania radna Aurelia Czerwińska-Pacura. Tekst dyktanda po raz piętnasty napisała Maria Fortuna-Sudor, a ortograficzną krzyżówkę ułożyła Joanna Golc, która godnie zastąpiła pomysłodawczynię cyklicznego konkursu i wieloletnią autorkę krzyżówek – Barbarę Nędzę.  O przygotowanie sali do pisania tegorocznego dyktanda zadbał samorząd szkolny XLIII LO, pod kierunkiem Pauliny Warchał.

Bezpośrednio po konkursie prace zostały sprawdzone przez nauczycieli polonistów ze szkół, które uczestniczyły w konkursie. Uczniowie mogli uzyskać 100 punktów za bezbłędnie napisane, pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym, dyktando. Dodatkowe punkty zdobywali za poprawne umieszczenie w tekście akapitów oraz za rozwiązanie poszczególnych haseł krzyżówki ortograficznej. Po dokonaniu podsumowań i starannym ponownym sprawdzeniu najlepszych prac, komisja poinformowała, że zdobywczynią I miejsca jest Weronika Leniartek ze SP nr 49, a II i III miejsce zdobyli uczniowie z Gimnazjum nr 75 – Karolina Galus i Wojciech Stachnik. Ponadto przyznano 12 wyróżnień.

Uroczyste podsumowanie dyktanda

W piątek 8 czerwca w sali widowiskowej Muzeum Podgórza (przy ul. Powstańców Wielkopolskich) odbyło się uroczyste podsumowanie XVI Podgórskiego Dyktanda. W spotkaniu obok laureatów, wyróżnionych uczniów i ich opiekunów, uczestniczyli przedstawiciele: Małopolskiego Kuratorium Oświaty, podgórskich rad dzielnic oraz dyrektorzy i nauczyciele szkół uczestniczących w tegorocznym konkursie ortograficznym. Po wręczeniu cennych nagród (ufundowanych przez radę dzielnicy XIII, którą wsparły inne podgórskie dzielnice), dla laureatów i wyróżnionych, uczestniczący w spotkaniu obejrzeli patriotyczny program artystyczny przygotowany przez uczniów XLIII LO. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Krakowa – prof. Jacek Majchrowski, który ufundował także nagrody dla zdobywców trzech pierwszych miejsc.

Relacja z tegorocznej edycji konkursu ukaże się w Głosie Podgórza oraz w podgórskim miesięczniku Wiadomości, który sprawuje patronat medialny nad Podgórskim Dyktandem od jego pierwszej edycji. (MFS)