Początek współpracy z FestivAlt – oprowadzanie po terenie byłego obozu KL Plaszow

FestivAlt

FestivAlt to założona w 2017 roku organizacja skupiająca się na sztuce oraz aktywizmie. Jej główne pole działalności skupione jest wokół historii i dziedzictwa kultury żydowskiej, oraz jej obecności we współczesnej Polsce. 

Początek współpracy

W roku szkolnym 2022/2023 organizacja rozpoczęła współpracę z naszą szkołą. Naszym wspólnym celem jest pochylenie się nad wspólną kulturą i przeszłością polsko-żydowską. Nie chcemy być przy tym więźniami historii, ale jednocześnie rozmawiać o naszych dzisiejszych wyzwaniach i przede wszystkim o tym co współcześnie nas łączy. 

Oprowadzanie po terenie byłego obozu KL Plaszow

Współpracę aktywnie rozpoczęliśmy 30 oraz 31 maja od dwóch oprowadzań po terenie byłego obozu koncentracyjnego, założonego głównie, aby więzić ludność pochodzenia żydowskiego. Sam obóz powstał na terenie byłych cmentarzy żydowskich. Przez nieco ponad dwa lata w obozie więziono ponad 30 tysięcy ludzi, z czego 5 tysięcy zostało zamordowanych na jego terenie. Pod koniec wojny obóz został zrabowany przez Armię Czerwoną. Po zakończeniu II wojny światowej rozpoczął się proces dewastacji obozu i jego przejęcia przez naturę. Do dziś zachowały się po nim nieliczne ślady, a o jego istnieniu przypominają kilka tablic informacyjnych oraz kilka pomników. 

W takiej właśnie przestrzeni odbyło się nasze oprowadzanie i była ona podstawą naszych rozważań. Podczas kilku godzin rozmawialiśmy na tematy obecności historii w naszej wspólnej przestrzeni, jej przenikania z formą, jaką przyjął teren byłego obozu, oraz tym jakiej formy upamiętnienia i szacunku przebywający na tym terenie powinni przestrzegać. Spotkania te były bardzo ciekawe dla naszych uczniów i pozwoliły im na refleksje na temat tego, w jaki sposób powinniśmy pamiętać o przeszłości.

W oprowadzaniach brali udział uczniowie i uczennice klas 1 oraz 2, oraz profesor Bożena Kiszniewska i profesor Marcin Papież. To nie koniec naszej współpracy, w tym roku czeka nas jeszcze oprowadzanie po Kazimierzu, a w następnym roku liczba wspólnych inicjatyw na pewno będzie jeszcze większa.