99 rocznica wyzwolenia Krakowa

poczet sztandarowy XLIII Liceum w Krakowie

Uroczystości w Podgórzu upamiętniające 99 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę1918 - wyzwolenie Polski

Oficjalnie przyjmuję się, że Polska odzyskała niepodległość 11 listopada 1918 roku. Jednak w Krakowie niepodległość ogłoszono już wcześniej – 31 października 1918 roku, gdy trwała jeszcze wojna, a ziemie polskie były okupowane.

Miasto zajęli polscy żołnierze, wywieszano biało-czerwone flagi. Organizatorem akcji przejmowania władzy w Krakowie był porucznik Antonii Stawarz. W nocy z 30 na 31 października wysłał depeszę do wszystkich stacji kolejowych w Galicji o powstaniu polskiego rządu w Krakowie. Nad ranem wraz z polskimi żołnierzami przejął austriackie koszary przy ul. Kalwaryjskiej (obecnie Plac Niepodległości). Druga grupa podporucznika Franciszka Pustelnika przejęła koszary przy ul. Wielickiej 2 (obecnie w budynku tym powstaje Muzeum Podgórza). Zwieńczeniem tych wydarzeń było przekazanie w budynku magistratu władzy przez Austriaków w ręce pułkownika Bolesława Roi, mianowanego przez Polską Komisję Likwidacyjną komendantem Wojska Polskiego.

Dnia 27 października 2017 roku poczet sztandarowy XLIII Liceum Ogólnokształcącego uczestniczył w uroczystościach upamiętniających te wydarzenia.  Uroczystość rozpoczęła się od złożenia kwiatów pod Magistratem Dzielnicy XIII w Podgórzu, następnie poczty sztandarowe oraz przedstawiciele władz Krakowa wspólnie udali się na Plac Niepodległości.  Uroczystościom towarzyszyła grupa rekonstrukcyjna. Po części oficjalnej wszyscy zgromadzeni odśpiewali wspólnie pieśni patriotyczne.

poczet sztandarowy XLIII Liceum w Krakowie

Podczas obchodów 99 rocznicy wyzwolenia Krakowa nasz poczet sztandarowy dumnie reprezentuje XLIII LO.