75 rocznica likwidacji krakowskiego getta


Z okazji  75. rocznicy likwidacji krakowskiego getta, w dniach 13-14 marca 2018 roku, odbędzie się niezwykłe wydarzenie organizowane przez Instytut Socjologii UJ, XLIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie oraz Instytut Terapii i Edukacji Społecznej (ITiES) – Stowarzyszenie. Patronat nad projektem objęło Stowarzyszenie Podgorze.pl.

Projekt zakłada zespołowe doświadczenie realizacji działań edukacyjnych skupionych wokół historii II Wojny Światowej, która odcisnęła swoje znaczące piętno w przestrzeni symbolicznej i materialnej Krakowa. Punktem skupienia wspólnej warsztatowej pracy studentów pracy socjalnej i socjologii IS UJ, licealistów, członków ITiES, nauczycieli, będzie dyskusja wokół społecznych znaczeń krakowskiego getta. Istotną częścią wydarzenia będzie Spacer aksjologiczny po terenie byłego obozu pracy i koncentracyjnego KL Plaszow. Symbolika spaceru – w dniu likwidacji getta krakowskiego – wiąże się z refleksją nad możliwością ludzkiego przekraczania doświadczenia krzywdy i otwartością na przyszłość i rozwój. Podejmiemy dyskusję nad obecnym stanem upamiętnienia terenu po byłym obozie KL Plaszow – o podejmowanych i niepodejmowanych próbach pamiętania o krzywdzie wyrządzonej więźniom obozu oraz o społecznej odpowiedzialności współczesnych.

Obchody wzbogacone zostaną wykładem pt. Dziecko i wojna przybliżającym możliwości wykorzystania literatury dla dzieci i młodzieży w pracy edukacyjnej na temat Zagłady i II Wojny Światowej. Na wykład Lidii Ippoldt są zaproszeni nauczyciele i rodzice.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 13-14 marca 2018 roku w XLIII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie przy ulicy Limanowskiego 60-62.

One Reply to “75 rocznica likwidacji krakowskiego getta”

Comments are closed.