Wykłady w Instytucie Zdrowia Publicznego

W dniu 13. marca uczniowie klasy Ia oraz Ib  uczestniczyli w serii wykładów prowadzonych przez wykładowców Zakładu Promocji Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wykłady poprzedzone były zapoznaniem uczniów z działalnością Instytutu Zdrowia Publicznego, zakresem i  tematyką badań naukowych, najnowszą ofertą edukacyjną, możliwościami zatrudnienia absolwentów oraz kontynuacji kariery naukowej.

Tematami tej serii wykładów były szczególnie aktualne w Krakowie zagadnienia, np. rozmaite czynniki powodujące zanieczyszczenie powietrza i ich wpływ tak na pojedynczego mieszkańca, jak i całe społeczności, a także efekty stosowania e-papierosów.

Uczniowie poznali teoretyczne podstawy procedur wprowadzania nowych leków do obrotu i określania efektów placebo oraz nocebo. Dowiedzieliśmy się na przykład, że efekt nocebo to objawy uboczne zwykle wywołane przez negatywne nastawienie pacjenta do terapii czy też nieakceptowany przez niego wygląd leku.

Słuchaliśmy też o prowadzeniu badań i opracowywaniu wyników m.in. przy zastosowaniu procedur tzw. ślepych prób.

Dobrze, że mamy okazję uczestniczyć w takich wykładach i pogłębiać wiedzę.