Współpraca z Uniwersytetem Papieskim

Współpraca z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

W ramach współpracy z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie uczniowie klas 1A, 1B, 1C oraz 1D wzięli udział w wykładzie poświęconym sztuce argumentacji. Zajęcia zostały przygotowane przez wykładowcę Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II dr Roberta Piechowicza.

W trakcie prelekcji młodzież miała okazję zapoznać się z podstawowymi tezami logiki oraz retoryki, do których można zaliczyć np. błędy w argumentacji oraz różnicę jaka zachodzi pomiędzy nieprawdą a kłamstwem.