Współpraca z Uniwersytetem Papieskim

Współpraca z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

W ramach współpracy z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie uczniowie klas pierwszych wzięli udział w wykładzie poświęconym trudnym pytaniom, takim jak: „Czy nauka przeczy wierze?”, „Nauka a cuda”, „Czy Bóg stwarza poprzez ewolucję?”.

Zajęcia przygotował wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, ks. dr hab. Wojciech Grygiel. W trakcie prelekcji młodzież miała okazję zapoznać się z podstawowymi tezami dotyczącymi problemu demarkacji oraz relacją pomiędzy wiarą a rozumem.