Współpraca XLIII LO z Instytutem Zdrowia Publicznego. Udział w konferencji TIPH

Bierzemy udział w międzynarodowym projekcie promowania świadomości społecznej z zakresu zdrowia publicznego.

Jeden z naszych Patronów –  Instytut Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego  – Collegium Medicum otrzymał w konkursie TIPH-Global grant na realizację tego programu.

Otrzymaliśmy zaproszenie do współpracy i kilka dni temu uczestniczyliśmy w międzynarodowej konferencji, w której wzięli udział przedstawiciele kilku ośrodków partnerskich naszego Patrona:

Narodowy Uniwersytet „Akademia Ostrogska” w Ostrogu (Ukraina), Wołyński Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku (Ukraina), Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Narodowy Instytut Higieny w Warszawie, Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, EHESP – Szkoły Zdrowia Publicznego w Rennes (Francja), EASP – Andaluzyjska Szkoła Zdrowia Publicznego w Granadzie (Hiszpania) oraz przedstawicielki studentów (program „This Is Public Health – Global Ambassadors”). Częścią projektu jest program  międzykontynentalnej współpracy studentów zdrowia publicznego.

#zdrowiepubliczne, #publichealth, #ThisIsPublicHealth

źródło grafiki: https://www.instagram.com/zdrowiepubliczneujcm/

https://izp.wnz.cm.uj.edu.pl/pl/blog

twitter: @IZPwKrakowie, FB:  @InstytutZdrowiaPublicznegoUJCM, Instagram: @zdrowiepubliczneujcm

YT: Instytut Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM; https://www.youtube.com/channel/UCMEIw7EoeTJddcwMzmRJhUg