WAŻNE KOMUNIKATY

Komunikat MEN:

„Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. (…)

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.

Przypomnijmy, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.”

Jednocześnie MEN poinformowało o przesunięciu terminów egzaminów maturalnych: „Egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca 2020r. egzaminem z języka polskiego. Będą to tylko egzaminy pisemne.”

Pełny harmonogram matur pisemnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym można znaleźć na stronie CKE: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200424%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram3.pdf

W związku z przesunięciem egzaminów maturalnych na czerwiec informujemy uczniów XLIII LO, że zajęcia lekcyjne w dniach 4,5,6 maja 2020r. odbywają się zgodnie z ustalonym e-podziałem godzin.