W Instytucie Tischnera

06-07.11.2019 wykłady akademickie

W ramach współpracy z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie uczniowie XLIII LO wraz z nauczycielem dr R. Warchał udali się do Instytutu Tischnera na konwersatoria z filozofii Boga, prowadzone przez prof. K. Tarnowskiego.

Następnego dnia klasa 1c wzięła udział w wykładzie „Czy narcyz może być zbawiony?”. Zajęcia zostały przygotowane przez wykładowcę Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, dr Adama Workowskiego.

W trakcie zajęć młodzież miała okazję zapoznać się z podstawowymi tezami z zakresu etyki; problem samouwielbienia i okłamywania samego siebie oraz poznać różnicę jaka zachodzi pomiędzy egotyzmem a egoizmem.