„Szlakiem Pamięci 1941-43”

Zabytkowy budynek XLIII LO znajduje się na terenie dawnego krakowskiego getta. Powstało ono w marcu 1941 roku w części dzielnicy Podgórze, na powierzchni ok. 20 hektarów i obejmowało 15 ulic oraz 320 domów (3167 pokojów).

Mur getta

Mieszkańcom getta od początku doskwierało ogromne przeludnienie – tam, gdzie poprzednio żyło 3,5 tysiąca osób, nagle stłoczono 16 tysięcy ludzi.  Getto zostało ogrodzone najpierw drutem kolczastym, a następnie wysokim murem w kształcie żydowskich nagrobków. Fragment tego muru istnieje do dziś – to mur między naszym liceum a terenem placu zabaw.

Bramy

Na teren getta prowadziły trzy bramy: na placu Zgody (obecnie plac Bohaterów Getta), u wylotu ul. Lwowskiej oraz brama główna na granicy wylotu ul. Limanowskiego i Rynku Podgórskiego.

Ludność

Przed wojną w Krakowie żyło ponad 60 tysięcy Żydów, w latach 1939-1941 wysiedlono większość z nich, a pozostałe 15 tysięcy zmuszono do przeprowadzki do getta. Po kolejnych deportacjach i krwawej likwidacji w marcu 1943 roku z tych 15 tysięcy została mniej więcej połowa. Około 8 tysięcy Żydów uznanych za zdolnych do pracy zostało przetransportowanych albo do obozu Auschwitz-Birkenau, albo przepędzono do obozu w Płaszowie.

Wstęp do projektu „Krzywda, odpowiedzialność, przebudzenie – w 75 rocznicę likwidacji krakowskiego getta”

XLIII Liceum Ogólnokształcące we współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Spacerem pamięci”, rozpoczyna realizację projektu badającego trudne relacje międzyludzkie w czasach II wojny światowej.


One Reply to “„Szlakiem Pamięci 1941-43””

Comments are closed.