Zakończenie projektu Uczeń-Obywatel

Uroczyste zakończenie projektu Uczeń-Obywatel w Urzędzie Miasta Krakowa

Uczniowie XLIII pod opieką prof. Barbary Niedzielskiej-Adler przygotowali prezentację na zakończenie projektu, którą zobaczyć można tutaj.

Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród przez przewodniczącego Rady Miasta Bogusława Kośmidera oraz radnego miasta pana Adama Migdała.

 

Projekt Uczeń-Obywatel

Uczniowie XLIII LO w Krakowie im. Zofii Chrzanowskiej przy ul. Limanowskiego 60-62 pod opieką prof. Barbary Niedzielskiej-Adler wzięli kolejny raz udział w projekcie obywatelskim Uczeń-Obywatel.

Patronem przedsięwzięcia był Przewodniczący Rady Miasta Krakowa pan Bogusław Kośmider. Koordynatorem projektu była pani Teresa Kwinta z Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana. Celem projektu było zdobycie wiedzy przez uczniów na temat okoliczności powstania samorządu w Krakowie i jak ewoluował na przestrzeni wieków.

Poznaliśmy dzieje Pałacu Wielopolskich (obecnego gmachu Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych) i jego znaczenie dla samorządności Krakowa. Spotkaliśmy z radnym panem Adamem Migdałem, dzięki któremu zorientowaliśmy się jak wygląda praca radnego i jaka jest jego rola w Radzie Miasta Krakowa. Dowiedzieliśmy się czym jest idea samorządności i jak wygląda struktura samorządu gminnego oraz jakie są zadania poszczególnych organów. Poznaliśmy różnice między uprawnieniami władzy wykonawczej, a kompetencjami władzy uchwałodawczej w gminie.

Zapoznaliśmy się również z zadaniami władz gminnych. Przewodniczący Rady Dzielnicy XIII pan Jacek Bednarz opisał jak wygląda organizacja pracy Zarządu i Rady, natomiast pani Aurelia Czerwińska-Pazura oraz pan Tomasz Kołomyjski zapoznali nas z funkcjonowaniem poszczególnych komisji.

Dzięki spotkaniu w budynku przy Rynku Podgórskim, nauczyliśmy się w jaki sposób obywatele mogą wpływać na decyzje władz gminy i jak wygląda praca w Radach Dzielnic.

Ponadto dowiedzieliśmy się czym jest uchwała Rady Dzielnicy, dlaczego powstaje, kto ją tworzy i jakie jest jej znaczenie dla funkcjonowania dzielnicy. Mieliśmy okazję przyjrzeć się jak wygląda praca Rady i jakie jest jej znaczenie dla lokalnej społeczności. Posumowanie projektu odbyło się podczas Dni Magistratu, gdzie uczniowie XLIII przedstawili swoją prezentację multimedialną. Uroczyście wręczył dyplomy i nagrody uczestnikom projektu w historycznej Sali Obrad Rady Miasta Krakowa pan Bogusław Kośmider oraz Radny pan Adam Migdał.

Naszym uczniom kibicowali również podczas wystąpienia pan Jacek Bednarz i Pani Aurelia Czerwińska-Pazura.