Nasi uczniowie posłami na Sejm Dzieci i Młodzieży

Dąb pamięci

To już tradycja, że 1 czerwca odbywa się w Warszawie Sejm Dzieci i Młodzieży – projekt edukacyjny, którego celem jest m.in. kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej przez zaktywizowanie młodzieży na rzecz własnej społeczności lokalnej. W tym roku Kraków będą reprezentować uczniowie klasy gimnazjalnej III b – Jakub Nawalany i Tomasz Rak, których projekt został wysoko oceniony i zapewnił im miejsca w XXV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.  

Uczniowie wykonali wiele zadań, dzięki którym odkryli niezwykłego człowieka – Tadeusza Gdulę. Poznali jego koleje losu (podgórskie, krakowskie i chrzanowskie), ucząc się przy okazji historii pierwszej połowy XX w.  Zgodnie z regulaminem upamiętnili bohatera w Podgórzu; m.in. rozdali 1000 ulotek, które wydrukowali na własny koszt, zrealizowali (korzystając z pomocy kolegi z  klasy – Roberta Żeweckiego) film poświęcony Tadeuszowi Gduli oraz posadzili mu dąb pamięci.

1 czerwca Tomek i Kuba zasiądą w ławach poselskich polskiego Sejmu. Gratulujemy!   

Maria Fortuna-Sudor

więcej o Tadeuszu Gduli (Wikipedia)