Marsz pamięci w 80 rocznicę likwidacji krakowskiego getta

12 marca odbył się marsz pamięci w 80 rocznicę likwidacji krakowskiego getta, w którym uczestniczyli uczniowie oraz nauczyciele z naszej szkoły. Wydarzenie rozpoczęło się częścią oficjalną na Placu Bohaterów Getta. Podczas niej uczniowie naszej szkoły oraz IV Liceum w Krakowie odczytali wspomnienia żydowskich świadków zagłady. Następnie krótkie przemówienia wygłosili organizatorzy oraz zaproszone osoby. Po części oficjalnej marsz udał się ulicami Podgórza trasą, jaką poruszali się Żydzi prowadzeni do obozu KL Plaszow. Na terenie tego byłego obozu, pod pomnikiem zamordowanych Żydów, odbyło się zakończenie pochodu, którego zwieńczeniem była ekumeniczna ceremonia o charakterze religijnym.

Podczas marszu mogliśmy pochylić się nad pamięcią o wymordowanych podczas holokaustu osobach, które zginęły tylko dlatego, że były Żydami. Przypomniało nam ono również o wielowiekowej kulturze Żydowskiej w Krakowie i Podgórzu oraz o współistnieniu w Krakowie Polaków i Żydów. Wydarzenie to nie jest jednak tylko walką o pamięć. Uświadomiło również naszym uczniom i uczestnikom marszu zwycięstwo życia nad śmiercią oraz to, że bycie razem, ponad podziałami, sporami, kłótniami jest czymś co musimy zawsze celebrować i doceniać.

Uczniowie i uczennice, którzy brali udział w czytaniu wspomnień:
Ania Ciesielska – 1B
Radosław Baran – 2A
Bartosz Pałka – 2A
Urszula Klimas – 2B
Jakub Nowak – 2A

Uroczystości ze strony szkoły organizowała Pani wicedyrektor Bożena Kiszniewska