Wykład z filozofii 16.01.2020

16 stycznia 2020 roku klasa 1d wzięła udział w wykładach poświęconych filozofii Friedricha Nietzschego.

Zajęcia zostały przygotowane przez dr R. Warchał, który po wygłoszeniu prelekcji zapoznał uczniów ze stanowiskiem Nietzschego względem klasycznej definicji prawdy i jego sceptycznym stosunek do możliwości jej poznania, a także z podstawowymi tezami odnoszącymi się do procesu nihilizacji wartości moralnych, resentymentu oraz tematu ateizmu filozoficznego; Antychryst, nadczłowiek, amor fati i Dionizos.