Współpraca z Uniwersytetem Papieskim

Współpraca z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Miasto filozofów

W ramach współpracy z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie uczniowie klasy 3C, 1B oraz 1C wraz z opiekunami (Pauliną oraz Robertem Warchał) udali się do lektorium Uniwersytetu Papieskiego na wykład dotyczący filozoficznego pytania: „Czy Kraków jest miastem filozofów?”.

Prelekcja

Nasi uczniowie uczestniczyli w przygotowanym przez prof. Pawła Polaka wykładzie dla XLIII Liceum Ogólnokształcącego. Po wysłuchaniu prelekcji młodzież miała okazję zapoznać się z historią Wydziału Teologicznego oraz Filozoficznego, jak również obejrzeć prezentację ukazującą sylwetki najbardziej znanych intelektualistów Krakowskiej sceny filozoficznej.

Spacer

Po zajęciach uczniowie wzięli udział w dydaktyczno-pedagogicznym spacerze poświęconym historycznym zakątkom naszego miasta.